Ga naar hoofdinhoud
VBS Meldert

Vrije basisschool Meldert

VBS Meldert

Wij wensen iedereen de allerbeste wensen voor 2023!

VBS Meldert, hier kan extra informatie in komen als dit nodig is.

Wij willen opvoedend onderwijs geven op christelijk-gelovige basis door :

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs te verschaffen
  • mogelijkheden te bieden voor de totale ontplooiing en vorming van al onze kinderen
  • als school open te staan voor onze samenleving
  • arbeid te zien als dienst en delen
  • de nadruk leggen op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens
  • een school te zijn met een hart
  • de christelijke waarden voor te leven
  • dynamisch open te staan voor vernieuwing en kwaliteitszorg
  • Wij duimen voor een goede samenwerking.

VBS Meldert

Al spelende kan je leren. Dit doen we dan ook ten volste bij ons op school.

Onze missie
Naar boven