Ga naar hoofdinhoud
VBS Meldert

Vrije basisschool Meldert

VBS Meldert

Wij willen opvoedend onderwijs geven op christelijk-gelovige basis door:

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs te verschaffen
  • mogelijkheden te bieden voor de totale ontplooiing en vorming van al onze kinderen
  • als school open te staan voor onze samenleving
  • arbeid te zien als dienst en delen
  • de nadruk leggen op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens
  • een school te zijn met een hart
  • de christelijke waarden voor te leven
  • dynamisch open te staan voor vernieuwing en kwaliteitszorg
  • Wij duimen voor een goede samenwerking.

VBS Meldert

Al spelende kan je leren. Dit doen we dan ook ten volste bij ons op school.

Onze missie
Naar boven