Ga naar hoofdinhoud

Leerlingenraad

In onze school is er momenteel een goed werkende officieuze leerlingenraad:
Hij is samengesteld uit 1 leerkracht en 6 verkozen leden, 3 van klas 5 en 3 van klas 6. Zowel in klas 5 als in klas 6 zijn er 2 leden effectief verkozen (die met de meeste stemmen), de andere 2 zijn invallers, maar gezien het groeiende leerlingenaantal van de school, werden zij het afgelopen jaar ook permanent ingeschakeld.

De leerlingen bespreken er onder begeleiding van een (vaste) juf elke week de organisatie van spelletjes op de speelplaatsen en evalueren de spelletjes van de vorige week. Het speelgoed voor de speelgoedkoffers wordt aangevuld en de spelletjes worden via een doorschuifsysteem ter beschikking gesteld van een volgende klas. Er worden voorstellen gedaan voor extra activiteiten, deze activiteiten hebben meestal plaats voor een verlof en zijn ook leeftijdsgebonden. Ideeën aangebracht door de andere leerlingen (ideeën-bus ), worden besproken en in de mate van het mogelijke wordt er rekening mee gehouden en worden ideeën uitgevoerd.

Wat beslist wordt en wat eventueel zal uitgevoerd worden, wordt door de leden van de leerlingenraad meegedeeld in de verschillende klassen. Als er een verslag wordt opgemaakt, bewaren de leden dit in een mapje in het vergaderlokaal. Eén exemplaar is voor het prikbord in de lerarenkamer. Het verslag wordt ook doorgemaild naar de directie en naar de zorgcoördinator.