Ga naar hoofdinhoud

Oudervereniging

Wie zijn wij?

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis – als actief óf ondersteunend lid – het schoolteam zo veel mogelijk probeert te steunen met één doel voor ogen: van de school een plaats maken waar het voor de kinderen fijn is om te leren en te spelen, een plaats waar ze zich kunnen ontplooien en opgroeien tot tieners.

Wat doen wij?

Participatie: wij vergaderen 2 keer per jaar samen met directie en alle juffen. Tijdens deze vergaderingen bepalen we de activiteiten die we gedurende het schooljaar aanpakken en wisselen we informatie uit. De actieve leden van de oudervereniging nemen hieraan deel.

Wil je komen kennismaken?

  • Hulp bij evenementen zoals schoolfeest of BBQ, spaghettifestijn, carnaval, grootouderfeest en ondersteuning met klusjes op school.
  • Financiële steun: het geld dat we inzamelen van onze activiteiten gaat naar de school. Een vast budget gaat naar de jaarlijkse werkingsmiddelen (educatief materiaal, een attentie met Pasen en dergelijke), ieder jaar krijgen 2 klassen een bedrag om te investeren in hun klas én jaarlijks beslissen we allemaal samen welke projecten we willen ondernemen.
  • Binnen de oudervereniging en in samenwerking met de directie zijn er een aantal werkgroepen zoals evenementen, communicatie, verkeer, ... Op die manier verdelen we het werk.

We maken ook tijd om elkaar op een andere manier te leren kennen door af en toe een leuke activiteit voor onszelf te organiseren J.

Flyer ouderraad: Flyer

Heb je zin om samen met ons de oudervereniging te versterken als ondersteunend lid (bij evenementen) of als actief lid (evenementen en vergaderingen)? Dan ben je heel welkom! Laat gerust iets weten aan een van de volgende leden:

Eva (mama van Axel L5 en Emma L3) – evaherssens@hotmail.com

Tom (papa van Klaartje K3 en Kamiel L5) - tom.de.brabanter@telenet.be

Inge (mama van Tuur L5 en Fien L2) – dc_inge@yahoo.com

Stefan (papa van Gust L5, Ward en Jutta L2) – stefan.bornauw@hotmail.com

Frank (papa van Lemonie L4 en Emilia L1) – frank.vanpapegem@gmail.com

Tom (papa van Jenne L5 en Warre L1) – tom@kemseke.be

De oudervereniging kan enkel bestaan door en met ouders!